fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Инициатива за социално израстване – ИСИ

Инициатива за социално израстване – ИСИ

Image

Инициатива за социално израстване е организация с нестопанска цел, чиято мисия е да се даде възможност на уязвимите групи – хора с увреждания, жени, роми и младежи в България, да избегнат бедността чрез технологии, образование и предприемачество. ИСИ изпълнява мисията си чрез иновативен подход, като прави производството и обучението по предприемачество на разположение на бедните на всяко ниво на образование, включително и неграмотните, чрез интуитивен, културно адаптиран софтуер за игра. Разполага със система, която осигурява достъп до местни и световните пазари за успешни микро-производствени предприятия.

Инициатива за социално израстване е вдъхновена от и работи в тясно партньорство с ISE в Обединеното кралство, ISEEK в университета Пърдю (който развива с отворен код мобилната игрова обучителна платформа), както и с много други неправителствени организации, бизнеса, социалните предприятия, финансови институции и университети.

ИСИ е новосъздадена организация в България, която дори и без богат опит по проекти с европейско финансиране, обединява обширният бизнес и управленски опит на неговите създатели и мениджъри, които заедно имат повече от няколко десетилетия опит в управлението на международни бизнес практики и сложни международни фондове за развитие, включително тези от USAID, DIFID и други донори.