fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Партньори

Image

Сдружение с нестопанска цел „ЕВРО“ – Кюстендил

Дейностите на неправителствената организация са насочени към развитие и укрепване на връзките между хората, чрез подкрепа на социалната интеграция и защита на човешките права. Целта на организацията е да развива и защитава нуждаещите се и хората в неравностойно положение.

Една от основните цели и стратегии на СНЦ „ЕВРО“ – Кюстендил е да допринесе за опазването на околната среда в региона, да поддържа международни и европейски партньорства в своите хуманитарни дейности.

Image

СНЦ „Еко Славишки“ – Ранковце, Македония

През 2015 г. неправителствената организация Еко Славишки приключи успешно проект по Програма за трансгранично сътрудничество между България - Македония, като партньор с СНЦ „ЕВРО“ – Кюстендил. Конкретните резултати и цели на проекта бяха постигнати с пълен успех. Не са получени никакви санкции от Управляващия орган.

Организацията участва в подготовката и изпълнението на проекта с "Louis Berger Foundation“, за изграждане на силози, подготовка и изпълнение на проекти с Природозащитно общество "Флора" за подобряване на пътя от Крива Паланка до манастир Йоаким Осоговски.

Image

Инициатива за социално израстване – ИСИ

Инициатива за социално израстване е организация с нестопанска цел, чиято мисия е да се даде възможност на уязвимите групи – хора с увреждания, жени, роми и младежи в България, да избегнат бедността чрез технологии, образование и предприемачество. ИСИ изпълнява мисията си чрез иновативен подход, като прави производството и обучението по предприемачество на разположение на бедните на всяко ниво на образование, включително и неграмотните, чрез интуитивен, културно адаптиран софтуер за игра. Разполага със система, която осигурява достъп до местни и световните пазари за успешни микро-производствени предприятия.